Σάββατο, Ιούλιος 02, 2022
Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2007 21:55

Οι κατάλογοι της Βιβλιοθήκης στο Διαδίκτυο

Οι δύο βασικοί κατάλογοι της βιβλιοθήκης με τη βοήθεια του ΕΚΤ και της τεχνικής ομάδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι στο διαδίκτυο.
5 Αυτό σημαίνει ότι οι ερευνητές μπορούν να κάνουν αναζήτηση στον βασικό κατάλογο του αναγνωστηρίου και στον κατάλογο του δανειστικού τμήματος μέσω διαδικτύου από οποιαδήποτε σημείο έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι όσα έντυπα καταλογογραφούνται ενημερώνουν τη βάση δεδομένων του συστήματος και αυτομάτως μπορούν να αναζητηθούν μέσω της εφαρμογής.
Read 2012 times