Τρίτη, Ιούλιος 16, 2024

Κινητές ΜονάδεςTo 1973, η Βιβλιοθήκη «Κοραής» ξεκίνησε τη λειτουργία της υπηρεσίας κινητών μονάδων. Με τον τρόπο αυτό δόθηκε η δυνατότητα πρόσβασης στα βιβλία της σε πληθυσμιακές μονάδες που δεν μπορούν, για διάφορους λόγους, να την επισκεφτούν. Η βάση των κινητών μονάδων και το σημείο τροφοδότησής τους είναι το παράρτημα της Βιβλιοθήκης στο λιμάνι της Χίου, στην οδό Λ. Πορφύρα, που ξεκίνησε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2007. Από το σημείο αυτό ξεκινούν τα βιβλιοαυτοκίνητα την περιήγησή τους στις πόλεις και τα χωριά του νησιού και από εκεί προμηθεύονται τα βιβλία που διαθέτουν στους δανειζόμενους.

Χάρη στην υπηρεσία των κινητών μονάδων, μαθητές, άτομα της τρίτης ηλικίας, άτομα με κινητικά προβλήματα, καθώς και άτομα με χαμηλό εισόδημα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το θαυμαστό κόσμο του βιβλίου και να αποκτήσουν πρόσβαση στη γνώση. Οι κινητές μονάδες εξυπηρετούν επίσης τους οικότροφους του Γηροκομείου της Χίου καθώς και τους κρατουμένους των φυλακών.

Κινητές ΜονάδεςΤις κινητές μονάδες της Δημόσιας Κεντρικής και Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου αποτελούν δύο βιβλιοαυτοκίνητα. Το πρώτο αυτοκίνητο, ένα από τα πρώτα που τέθηκαν σε λειτουργία στην Ελλάδα και το οποίο εξακολουθεί να εξυπηρετεί το κοινό, μεταβαίνει σε δυσπρόσιτα σημεία του νησιού. Το μικρό του μέγεθος τού επιτρέπει να μπαίνει στα χωριά και να σταματάει στην κεντρική τους πλατεία, εξυπηρετώντας άμεσα τον τοπικό πληθυσμό.

Το δεύτερο αυτοκίνητο, που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1999, αποκτήθηκε στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ  «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες-Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου ‘Κοραής’». Πρόκειται για ένα σύγχρονο όχημα που διαθέτει Η/Υ και σύνδεση με το διαδίκτυο. Το δεύτερο αυτοκίνητο επισκέπτεται σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού και συμβάλλει έτσι στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το υλικό των κινητών μονάδων επιλέγεται προσεκτικά από τα βιβλία του δανειστικού παραρτήματος του λιμανιού της Χίου. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η διαδικασία καταλογογράφησης του υλικού στο σύστημα και των δύο αυτοκινήτων, έτσι ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία δανεισμού και να εξυπηρετείται καλύτερα το κοινό. Το προσωπικό των κινητών μονάδων δεν αρκείται στο δανεισμό των βιβλίων. Προτείνει βιβλία, εκπαιδεύει τους μαθητές και την ευρύτερη σχολική και τοπική κοινότητα στην αναζήτηση της γνώσης και τους εισάγει στην «Κοινωνία της Πληροφορίας». Επίσης, προάγει τον κοινωνικό χαρακτήρα της γνώσης, φροντίζοντας έτσι ώστε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, όπως κρατούμενοι και άτομα σε κοινωφελή ιδρύματα, να έχουν ίση πρόσβαση στην πληροφορία και δικαίωμα στην ανάγνωση.

Σκοποί της λειτουργίας των κινητών μονάδων:

 •  Άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος απουσίας σταθερών και μόνιμων βιβλιοθηκών
 •  Εξάλειψη ανισοτήτων στο εκπαιδευτικό σύστημα ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια
 •  Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πιο ολοκληρωμένη εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος
 •  Εξοικείωση του μαθητή με τη βιβλιοθήκη, τις υπηρεσίες πληροφόρησης και πρόσβασης στη γνώση και την άντληση πληροφοριών με κάθε τρόπο
 •  Έμμεση πρόσβαση απομακρυσμένων περιοχών στις υπηρεσίες της Δημόσιας Βιβλιοθήκης
 •  Εξυπηρέτηση των χρηστών εκτός της στενής σχολικής κοινότητας

 

Κινητές ΜονάδεςΠροσδοκώμενα αποτελέσματα:

Οι κινητές μονάδες προσβλέπουν στην

 • Παροχή υπηρεσιών σχολικών βιβλιοθηκών στα σχολεία της Χίου που δε διαθέτουν σχολική βιβλιοθήκη
 • Αύξηση του αριθμού των αναγνωστών και, κατά συνέπεια, της χρήσης των βιβλιοθηκών
 • Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες
 • Γνωριμία της σχολικής κοινότητας και των λοιπών κοινωνικών και ηλικιακών ομάδων με τις διευρυμένες υπηρεσίες της Δημόσιας βιβλιοθήκης
 • Πολλαπλασιαστική αξιοποίηση του υλικού και υπηρεσιών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης
 • Σύνδεση της σχολικής κοινότητας με την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς φορείς
 • Σύνδεση της κάθε σχολικής μονάδας με εθνικά και διεθνή κέντρα πληροφόρησης

 

Ποιοί ωφελούνται άμεσα:

Οι άμεσα ωφελούμενοι είναι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τους. Οι πλήρως εξοπλισμένες κινητές μονάδες στέκονται αρωγοί σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δε διαθέτουν σχολικές βιβλιοθήκες.

Κινητές ΜονάδεςΚινητές ΜονάδεςΚινητές Μονάδες