Τρίτη, Ιούλιος 16, 2024

Η Λαογραφική Συλλογή του Φίλιππου Αργέντη περιλαμβάνει αντικείμενα που ανήκουν σε τέσσερις κλάδους της λαϊκής τέχνης: κεντήματα, υφαντά, φορεσιές, και ξυλόγλυπτα.

Τα κεντήματα της συλλογής είναι εξαρτήματα της χιώτικης φορεσιάς, δηλαδή στηθόπανα, κεφαλομάντηλα και μανικέτια, αλλά και στολίδια από τα χιώτικα σπίτια, όπως τσεβρέδες, πετσέτες, και λευκά κεντήματα. Χρονικά ανήκουν σε διάστημα ενός αιώνα, από τα μέσα του 19ου έως τις αρχές του 20ου Αιώνα.

Τα υφαντά είναι δειγματολόγια που έγιναν το 1936. Περιέχουν πολλές ζώνες με διακοσμητικά θέματα, τα "πλουμιά" όπως λέγονται στην Καλαμωτή και στο Πυργί, ή τις "λουρίδες" όπως λέγονται στα Μεστά. Η κατηγορία αυτή των κεντημάτων έχει διασωθεί μόνο στα Μαστιχοχώρια. Αυτά τα διακοσμητικά θέματα τα τοποθετούσαν κυρίως σε μορφή λουρίδας, ακριβώς όπως παρουσιάζονται στα δειγματολόγια. Με αυτά στόλιζαν τον ποδόγυρο της γυναικείας φούστας ή πιο συχνά διάφορα υφαντά κομμάτια με τα οποία διακοσμούσαν το σπίτι.

Η παραδοσιακή φορεσιά της Χίου παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία και πλούτο. Πρόκειται για μια από τις λίγες περιπτώσεις στον ελλαδικό χώρο (ανάλογο παράδειγμα αποτελούν οι φορεσιές των χωριών γύρω από τη Φλώρινα) όπου συμβαίνει σε μια μικρή γεωγραφική έκταση, όπως είναι το νησί της Χίου, να παρουσιάζονται αμέτρητες παραλλαγές στις τοπικές λαϊκές φορεσιές.

Τα ξυλόγλυπτα της συλλογής ανήκουν στην κατηγορία των ποιμενικών ξυλόγλυπτων. Προέρχονται όλα από το Βόρειο τμήμα του νησιού, τα Βορειόχωρα, όπου η κύρια ασχολία των κατοίκων ήταν η κτηνοτροφία.