Σάββατο, Ιούνιος 15, 2024

Στον προθάλαμο του ορόφου κυριαρχούν περισσότερο οι ιστορικοί πίνακες. Ξεχωρίζουμε τις τέσσερις χαλκογραφίες του Γάλλου R. Paton που αναφέρονται στα Ορλωφικά, συγκεκριμένα στη ναυμαχία του Ρώσου ναυάρχου Ορλώφ με τους Τούρκους στο στενό του Τσεσμέ (Σμύρνης) το 1770.

Οι άλλοι πίνακες είναι ελαιογραφίες και χαλκογραφίες που αναφέρονται σε διάφορες ναυμαχίες εναντίον των πειρατών που τα χρόνια εκείνα (18ος-19ος αιώνας) λυμαίνονταν τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Πάνω από τις πόρτες που οδηγούν στις αίθουσες Β και Δ έχουν τοποθετηθεί πίνακες με απόψεις ολόκληρης της πόλεως Χίου: μία ακουαρέλλα του 1818 από τον G. Barry και ένας πίνακας του 1785. Στους τοίχους ανάμεσα στις πόρτες των δωματίων Β, Γ και Δ εκτίθενται έξι πίνακες που έχουν θέμα τους τη σφαγή της Χίου το 1822, ελαιογραφίες (οι δύο είναι αντίγραφα έργων του E. Delacroix) και μία λιθογραφία του E. Delacroix.