Τετάρτη, Μαϊος 29, 2024

Θέμα των πινάκων του χώρου αυτού είναι οι φορεσιές (ανδρικές και γυναικείες) που φορέθηκαν στη Χίο από το 16ο ως τον 20ο αι. Εδώ ο επισκέπτης μπορεί να δει συγκεντρωμένες όλες τις παραλλαγές και τις ποικιλίες, τόσο γεωγραφικά (κατά χωριό και ομάδες χωριών, π.χ. Καμπόχωρα- Βορειόχωρα), όσο και χρονικά, δηλαδή κατά αιώνες.

Οι παλαιότεροι πίνακες ζωγραφίστηκαν από περιηγητές που επισκέφθηκαν οι ίδιοι τη Χίο. Οι νεώτεροι (του 20ου αιώνα) φιλοτεχνήθηκαν με βάση τις πληροφορίες και την περιγραφή κατοίκων της υπαίθρου που συγκέντρωσε ο ίδιος ο Φίλιππος Αργέντης. Στις τρεις προθήκες έχουν τοποθετηθεί πορσελάνινα ομοιώματα των ενδυμασιών που εικονίζονται στους προηγούμενους πίνακες. Τα αγαλματάκια αυτά έγιναν στο Λονδίνο από την D. Court, κατά παραγγελία του Φιλ. Αργέντη, ο οποίος μάλιστα, κατόπιν, κατέστρεψε τις μήτρες για να είναι η συλλογή αυτή μοναδική.