Τρίτη, Ιούλιος 16, 2024

Σύμφωνα με την  υπ΄αριθμ. 29504/Γ4/15-3-2023 (ΦΕΚ 256/Υ.Ο.Δ.Δ./20-03-2023) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,  συγκροτείται το Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου «Κοραής» το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:

 

Πρόεδρος: Παύλος Καλογεράκης του Πέτρου, με αναπληρωτή τον Ελευθέριο Μπλάτζιο του Αστερίου

Αντιπρόεδρος: Καλλιόπη Κάρμαντζη του Σταματίου, με αναπληρώτρια την Ειρήνη Παρθενίδου του Χρυσοσθένη 

Μέλη:

Αιμιλιανός Ευαγγελινός του Κωνσταντίνου, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Τσούχλη του Παντελή

Ιωάννης Μανάρας του Ιωακείμ, με αναπληρώτρια την Αγγελική Γαϊσίδη 

Νικόλαος Ξυλάς του Γεωργίου, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Ανδρεάδη του Δημητρίου

Προσωπικό

Διεύθυνση: Άννα Χαζίρη (ΠΕ Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας )

Μαρία Βαστιάνου (ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας)

Δέσποινα Καλαγκιά (ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας)

Ζαφείρης Κωσταντίνος ( ΠΕ Κοινωνικής ανθρωπολογίας και ιστορίας)

Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί: Βαστιάνου Ιφιγένεια (ΠΕ06), Μπαρούφα Μαρία (ΠΕ06), Ντιγριντάκη Δανάη (ΠΕ06), Παΐδα Σέβη (ΠΕ60)

Εξωτερικός συνεργάτης: Αντώνης Πετράς (συντηρητής βιβλιακού και αρχειακού υλικού)