Σάββατο, Οκτώβριος 19, 2019

Σύμφωνα με την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 56865/Γ3/06.04.2015 (ΦΕΚ 931/ΥΟΔΔ/23-12-2015) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νικολάου Φίλη, το Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου « Κοραής» αποτελείται από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:

 

Πρόεδρος: Μερούσης Κωνσταντίνος του Ιωάννου (Φιλόλογος, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Υπ/ντης 3ου Γυμνασίου Χίου)

Αντιπρόεδρος: Μπρίλης Ιάκωβος του Γεωργίου (Μαθηματικός, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός )

Μέλη:

 Βροχαρίδου  Ανατολή  του  Κυριάκου,  Εκπαιδευτικός – Υπεύθυνη  Σχολικών Δραστηριοτήτων  ΠΕ  Χίου ( τακτικό μέλος)

 Μπόης  Εμμανουήλ  του  Γεωργίου , Διοικητικός υπάλληλος ΠΕΔΥ ΧΙΟΥ (τακτικό μέλος)

 Σπανού  Μαρκέλλα του  Γρηγορίου,  Δικηγόρος (τακτικό μέλος)

 Στάθης  Εμμανουήλ  του  Σπυρίδωνος ,  Οικονομολόγος,  καθηγητής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (αναπληρωματικό μέλος)

Ζαχαρού- Λουτράρη  Αθηνά  του  Κων/νου,  Δρ. Ιστορίας  και  Αρχαιολογίας  Α.Π.Θ, Συνταξιούχος  Εκπαιδευτικός   (αναπληρωματικό μέλος)

Βούλγαρης  Ιωάννης  του  Γεωργίου,  Ιδιωτικός  υπάλληλος  (αναπληρωματικό μέλος)

Σαχτούρης  Χαράλαμπος  του  Σταύρου,  Συνταξιούχος  Εκπαιδευτικός (αναπληρωματικό μέλος)

Ζαχαρή  Μαριάνθη  του  Γεωργίου,  Φιλόλογος,  Συνταξιούχος  Εκπαιδευτικός  (αναπληρωματικό μέλος)

 

Προσωπικό

Διεύθυνση: Άννα Χαζίρη (ΠΕ Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας )

Μαρία Βαστιάνου (ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας)

Αργυρώ Γεωργαρούδη (ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας)

Δέσποινα Καλαγκιά (ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας)

Μαρία Μονιούδη (Οδηγός Κινητής Βιβλιοθήκης )

Αναστάσιος Σαρρής ( ΠΕ Ιστορίας- Αρχαιολογίας)

Χριστίνα Σπύρου ( ΠΕ Ιστορίας- Αρχαιολογίας- ΠΕ Δραματικής Τέχνης, αποσπασμένη

εκπαιδευτικός )

Ευαγγελία Στείρου (Καθαριότητα)

Εξωτερικός συνεργάτης: Αντώνης Πετράς (συντηρητής βιβλιακού και αρχειακού υλικού)