Τρίτη, Ιούλιος 05, 2022
Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2007 20:54

Επισκέψεις Σχολείων στη Βιβλιοθήκη

 Στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος <<Η Ιστορία της Γραφής και του Βιβλίου>>, πραγματοποιούνται επισκέψεις Σχολείων στη Βιβλιοθήκη <<Κοραής>>.

Οι μαθητές συνοδευόμενοι από τους δασκάλους τους και υπό την καθοδήγηση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών ξεναγούνται στους χώρους της Βιβλιοθήκης και συμμετεχουν στις επιμέρους δραστηριότητες του προγράμματος. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα άρχισε να λειτουργεί από τις 23/11/07 και θα συνεχιστεί μέχρι τη λήξη του Σχολικού Έτους.

Read 1975 times