Τετάρτη, Δεκέμβριος 06, 2023
Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011 12:17

Ολοκλήρωση καταγραφής βιβλίων στο χώρο των Γ.Α.Κ.

Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των βιβλίων στο χώρο των Γ.Α.Κ.

Ο σχετικός κατάλογος έχει αναρτηθεί στις Συλλογές Βιβλίων.

Read 2155 times