Τρίτη, Ιούλιος 16, 2024

  Συλλογές Βιβλίων    
 
Συλλογές Βιβλίων Στη Βιβλιοθήκη «Κοραής» φυλάσσονται πλούσιες Συλλογές βιβλίων σημαντικών χιακών προσωπικοτήτων, που με κόπους και δαπάνες και σε καιρούς κατά τους οποίους η απόκτηση βιβλίων ήταν εξαιρετικά δαπανηρή συγκέντρωσαν μεγάλο αριθμό τόμων.
Τα βιβλία καλύπτουν όλους τους επιστημονικούς τομείς, ανάλογα με τις επαγγελματικές δραστηριότητες και τα πνευματικά ενδιαφέροντα των δωρητών. Πολλά από αυτά είναι άριστες και σπάνιες εκδόσεις, από τους πρώτους αιώνες της τυπογραφίας και άλλα έχουν πολυτελείς καλαίσθητες βιβλιοδεσίες.
 
  Άλλες Συλλογές    
 
Άλλεσς Συλλογές

Άλλες συλλογές που φυλάσσονται στη Βιβλιοθήκη:

  • Χειρόγραφα.
  • Παλαιές και σπάνιες εκδόσεις.
  • Εφημερίδες περιοδικά.
  • Ενθυμήματα, κειμήλια, μετάλλια, νομίσματα.
  • Συλλογή κοχυλιών, συλλογή Χιακών μετάλλων.
  • Ιστορικοί και τοπογραφικοί πίνακες.